הוסטל בית זאבי

מסגרת דיור לזכאי משרד השיכון השירות שניתן לדיירים:
חיבור ללחצן מצוקה, סיוע באחזקת בית, פעילות חברתית, שרות עובדת סוציאלית וסיוע מאם בית.
בית עלמה