עמותת עלמה

דבר היו"ר

שנת 2021 מאופיינת בעלמה בעשייה מרובה ובפעילות ענפה, אם זה בבנייה, שדרוג מחלקות בבית אבות או מגוון פעולות עשירות ומעניינות בכל מוסדות העמותה.

פעילות תקינה ומאורגנת של העמותה, היא תלויה גם בוועד מנהל מאורגן ופעיל.

ע”פ חוק העמותות, וועד המנהל הינו חלק משמעותי ממבנה העמותה והוא אחראי  לתפקודה והתנהלותה ופעילותה התקין.

חברי וועד המנהל בעלי הסמכות והאחריות לניהול ענייני העמותה ומחובתם לפעול לטובתה.

על חבר הוועד להכיר את חזון העמותה, להיות מחויב להגשמתו, להכיר את תקנון העמותה ואת פעילות העמותה והזירה בה היא פועלת, ולתמוך בעובדי עלמה ככל שניתן בעשייה המרובה ללקוחותיה.

בריאות והמשך עשייה ברוכה לכלל עובדי עלמה.