בית, קהילה, משפחה

עמותת עלמה

בעלי התפקידים

יו"ר העמותה

מנכ"לית העמותה

מנהלת בית עלמה

מנהלת שרותי סיעוד

מנהלת מרכז עלמה דרומי

מנהלת מרכז עלמה צפוני

מנהלת מועדוני מופת ודגיטציה